Vypracování dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště

V dokumentaci ZS jsou řešeny dočasné objekty ZS podléhající umístění a stavebnímu povolení/ohlášení stavby, dokumentace je vypracována v podrobnosti potřebné pro získání územního souhlasu a pro stavební povolení/ohlášení stavby. Vzhledem k tomu, že dokumentace bývá společná pro vydání územního souhlasu a stavebního povolení/ohlášení stavby, je zpracována dle stavebního zákona 183/2006 sb. dle přílohy č.1 k vyhlášce 499/2006 Sb. - Rozsah a obsah projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení.