Časové plánování

  • doplňování činností harmonogramu výstavby (HMG) – zpodrobňování činností na základě zpracované dokumentace realizační dokumentace dle potřeb a požadavků zhotovitele v průběhu stavby
  • pravidelné vyhodnocování HMG, tj. kontrola rozestavěnosti objektů, zapracování skutečné prostavěnosti a skutečných termínů realizace činností do databanky činností a následný přepočet SG
  • řešení opatření – úpravy postupů stavebních prací vyvolaných skluzy na stavbě nebo změnou technologického postupu, tj. úpravy činností a topologie SG s cílem dodržet původní rozhodující (hlavní) termíny výstavby - milníky
  • tisk sestav HMG pro potřeby stavby v podrobnostech (odpovídajících však dohodnuté  struktuře a podrobnosti databanky činností SG) a dle požadavků stavby
  • tisk sestav celkového – řídícího HMG např. pro potřeby hodnotících zpráv pro investora apod.
  • účast na kontrolních dnech stavby a technických jednáních, na kterých bude řešena problematika postupu výstavby a technického řešení majícího dopad do postupu výstavby
  • řešení problematiky postupu provádění důležitých činností – směry postupu montáží, staveništní trasy majících dopad do HMG.