POV PROJEKT - Ing. Oldřich Nýdrle

ÚVOD

Vítejte na stránkách společnosti POV Projekt - Sdružení Ing. Oldřich Nýdrle a David Nýdrle
  
Sdružení Ing. Oldřich Nýdrle a David Nýdrle nazvané POV Projekt vzniklo v lednu 2006 po odchodu zakládajících členů ze společnosti Helika a.s..
  
Hlavní činností společnosti je projektová činnost zabývající se problematikou zásad organizace výstavby (zkratka ZOV, dříve POV) napříč všemi stavebními obory. Projektová dokumentace ZOV je zpracovávána od stupně studie (studie proveditelnosti) až po prováděcí projekty. Další činností je zajišťování dokumentace Dočasné objekty zařízení staveniště, dokumentace DIO a vypracování harmonogramu výstavby v podrobnostech dle požadavku objednatele.
  
Společnost je pojištěna pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s výkonem odborné činnosti autorizovaných architektů, inženýrů a techniků.